Welkom bij Ecobasis

Welcome to Ecobasis

Ecologische, duurzame en energiebesparende oplossingen die het wooncomfort verhogen en Uw gezondheid ten goede komen!
Muren bekleden met leem, leemfinish, duro of tadelakt en het aanleggen van warmtemuren om een natuurlijke sfeer en een gezond klimaat in huis te realiseren.

Ecological, sustainable and energy-saving solutions that increase living comfort and benefit your health!
Covering walls with clay, clay finish, duro or tadelakt and installing heat walls to create a natural atmosphere and a healthy climate in the home.Clay plaster Leemstuc Clay plaster

Clay plaster has been used as a building material for centuries.

The advantages of clay plaster:
- clay plaster absorbs 10 times more moisture than brick and also releases moisture
- clay plaster regulates moisture and permits vapor
- clay plaster is also heat-regulating
- clay plaster is naturally anti-static and radiation resistant
- clay plaster can absorb the smell of smoke
- clay plaster can always be reused
Leem wordt als bouwmateriaal al eeuwen toegepast.

De voordelen van leem:
- leem neemt 10x meer vocht op dan baksteen en staat het vocht ook weer af
- leem is vocht regulerend en damp open
- leem is ook warmte regulerend
- leem is van nature anti statisch en straling werend
- leem kan goed de geur van bijvoorbeeld rook absorberen
- leem kan altijd weer hergebruikt worden
Clay plaster has been used as a building material for centuries.

The advantages of clay plaster:
- clay plaster absorbs 10 times more moisture than brick and also releases moisture
- clay plaster regulates moisture and permits vapor
- clay plaster is also heat-regulating
- clay plaster is naturally anti-static and radiation resistant
- clay plaster can absorb the smell of smoke
- clay plaster can always be reused

Installation of wall heating with clay Aanleg wandverwarming met leem Installation of wall heating with clay

Wall heating provides pleasant radiant heat.

Advantages of warm walls:
- no dust circulation
- wind chill is reached faster
- energy savings due to low temperature heating via a large release surface
- ventilation does not lead to heat loss
- pleasant ambient temperature
- no radiators in sight
- extra heat accumulation with clay finish
- breathable and therefore healthy for people & house
- far infrared radiation
Warmtemuren zorgen voor aangename stralingswarmte.

Voordelen van warmtemuren:
- geen stof circulatie
- gevoelstemperatuur is sneller bereikt
- energiebesparing door lage temperatuurverwarming via een groot afgifteoppervlak
- ventilatie leidt niet tot warmteverlies
- aangename omgevingstemperatuur
- geen radiatoren in het zicht
- extra warmte accumulatie met leemafwerking
- ademend en daarom gezond voor mens & huis
- ver infrarood straling
Wall heating provides pleasant radiant heat.

Advantages of warm walls:
- no dust circulation
- wind chill is reached faster
- energy savings due to low temperature heating via a large release surface
- ventilation does not lead to heat loss
- pleasant ambient temperature
- no radiators in sight
- extra heat accumulation with clay finish
- breathable and therefore healthy for people & house
- far infrared radiation

Venetian plaster Venetiaanse stuc Venetian plaster

Venetian plaster is presented under different names such as: Tadelakt, Beton ciré, Concrete plaster, Stucco etc.

We work together with Sienna Sasso.
They have developed a beautiful flexible waterproof product which has a wide application for both bathroom and interior.
Venetiaanse stuc wordt onder verschillende namen gepresenteerd zoals: Tadelakt, Beton ciré, Beton stuc, Stucco etc.

Wij werken samen met Sienna Sasso.
Zij hebben een mooi flexibel waterdicht produkt ontwikkeld wat een brede toepassing kent voor zowel badkamer als interieur.

Michel Voorhoeve

Trimurti

Werkzaam ook in Tsjechië in Sacha Center Trimurti (www.trimurti.cz).
Meewerkend aan de opbouw van de community vanwege zijn verbinding met Naropa (www.naropa.eu).

Also working in the Czech Republic in Sacha Center Trimurti (www.trimurti.cz).
Building the community because of his connection with Naropa (www.naropa.eu).