Welkom bij Ecobasis

Welcome to Ecobasis

Ecologische, duurzame en energiebesparende oplossingen die het wooncomfort verhogen en Uw gezondheid ten goede komen!
Muren bekleden met leem, leemfinish, duro of tadelakt en het aanleggen van warmtemuren om een natuurlijke sfeer en een gezond klimaat in huis te realiseren.

Ecological, sustainable and energy-saving solutions that increase living comfort and benefit your health!
Covering walls with clay, clay finish, duro or tadelakt and installing heat walls to create a natural atmosphere and a healthy climate in the home.Venetian plaster Venetiaanse stuc Venetian plaster

Venetian plaster is presented under different names such as: Tadelakt, Beton ciré, Concrete plaster, Stucco etc.

We purchase this unique material under the name Sienna Sasso which is made in the Netherlands by Kleurstuc.nl.
They have developed a beautiful waterproof product that has a wide application for both bathroom and interior.

Sienna Sasso is natural stone in stucco. With its glossy polished surface and colors from nature, it is the most artistic stucco variant of Kleurstuc.nl. It is unique in the Netherlands.
The stucco thickness of Sienna Sasso is only about 2-3mm. This is built up in several material layers:
1. the base mortar - with a large proportion of Sienna sand and finely ground Carrara marble - forms the stony mass and determines the structure.
2. color silicates are applied on this. This is not a paint, it is liquid quartz with pigments that bonds with the mineral layer below.
3. on top of that, lime is polished. That gives color, shine and depth.
The layers together form 1 whole. After a gradual hardening process via absorption of CO2 from the air, it is one calcareous rock layer. You cannot scratch off skins or layers.
Due to the high alkalinity (high pH), you will not be bothered by limescale from the splash water in wet rooms and mold does not get a chance.
Venetiaanse stuc wordt onder verschillende namen gepresenteerd zoals: Tadelakt, Beton ciré, Beton stuc, Stucco etc.

Wij betrekken dit unieke materiaal onder de naam Sienna Sasso wat in Nederland wordt gemaakt door Kleurstuc.nl.
Zij hebben een mooi waterdicht produkt ontwikkeld wat een brede toepassing kent voor zowel badkamer als interieur.

Sienna Sasso is natuursteen in stucvorm. Met zijn glanzend gepolijste oppervlak en kleuren uit de natuur is het de meeste artistieke stucvariant van Kleurstuc.nl. Het is uniek in Nederland.
De stucdikte van Sienna Sasso is slechts zo'n 2-3mm. Deze wordt in meerdere materiaallagen opgebouwd:
1. de basis mortel - met een groot aandeel aan Sienna zand en fijngemalen Carrara marmer - vormt de steenachtige massa en bepaalt de structuur.
2. hierop worden kleursilicaten aangebracht. Dit is geen verf, het is vloeibaar kwarts met pigmenten dat bindingen aangaat met de minerale laag eronder.
3. daarbovenop wordt kalk gepolijst. Dat geeft kleur, glans en diepte.
De lagen vormen samen 1 geheel. Na een geleidelijk uithardingsproces via opname van CO2 uit de lucht is het één kalkhoudende steenlaag. Je kan er geen schilletjes of laagjes van af krabben.
Door de hoge alkaliniteit (hoge pH) heb je in natte ruimtes geen last van kalkafzetting vanuit het spatwater en schimmelvorming krijgt geen kans.
Venetian plaster is presented under different names such as: Tadelakt, Beton ciré, Concrete plaster, Stucco etc.

We purchase this unique material under the name Sienna Sasso which is made in the Netherlands by Kleurstuc.nl.
They have developed a beautiful waterproof product that has a wide application for both bathroom and interior.

Sienna Sasso is natural stone in stucco. With its glossy polished surface and colors from nature, it is the most artistic stucco variant of Kleurstuc.nl. It is unique in the Netherlands.
The stucco thickness of Sienna Sasso is only about 2-3mm. This is built up in several material layers:
1. the base mortar - with a large proportion of Sienna sand and finely ground Carrara marble - forms the stony mass and determines the structure.
2. color silicates are applied on this. This is not a paint, it is liquid quartz with pigments that bonds with the mineral layer below.
3. on top of that, lime is polished. That gives color, shine and depth.
The layers together form 1 whole. After a gradual hardening process via absorption of CO2 from the air, it is one calcareous rock layer. You cannot scratch off skins or layers.
Due to the high alkalinity (high pH), you will not be bothered by limescale from the splash water in wet rooms and mold does not get a chance.

Clay plaster Leemstuc Clay plaster

Clay plaster has been used as a building material for centuries.

The advantages of clay plaster:
- clay plaster absorbs 10 times more moisture than brick and also releases moisture
- clay plaster regulates moisture and permits vapor
- clay plaster is also heat-regulating
- clay plaster is naturally anti-static and radiation resistant
- clay plaster can absorb the smell of smoke
- clay plaster can always be reused
Leem wordt als bouwmateriaal al eeuwen toegepast.

De voordelen van leem:
- leem neemt 10x meer vocht op dan baksteen en staat het vocht ook weer af
- leem is vocht regulerend en damp open
- leem is ook warmte regulerend
- leem is van nature anti statisch en straling werend
- leem kan goed de geur van bijvoorbeeld rook absorberen
- leem kan altijd weer hergebruikt worden
Clay plaster has been used as a building material for centuries.

The advantages of clay plaster:
- clay plaster absorbs 10 times more moisture than brick and also releases moisture
- clay plaster regulates moisture and permits vapor
- clay plaster is also heat-regulating
- clay plaster is naturally anti-static and radiation resistant
- clay plaster can absorb the smell of smoke
- clay plaster can always be reused

Installation of wall heating with clay Aanleg wandverwarming met leem Installation of wall heating with clay

Wall heating provides pleasant radiant heat.

Advantages of warm walls:
- no dust circulation
- wind chill is reached faster
- energy savings due to low temperature heating via a large release surface
- ventilation does not lead to heat loss
- pleasant ambient temperature
- no radiators in sight
- extra heat accumulation with clay finish
- breathable and therefore healthy for people & house
- far infrared radiation
Warmtemuren zorgen voor aangename stralingswarmte.

Voordelen van warmtemuren:
- geen stof circulatie
- gevoelstemperatuur is sneller bereikt
- energiebesparing door lage temperatuurverwarming via een groot afgifteoppervlak
- ventilatie leidt niet tot warmteverlies
- aangename omgevingstemperatuur
- geen radiatoren in het zicht
- extra warmte accumulatie met leemafwerking
- ademend en daarom gezond voor mens & huis
- ver infrarood straling
Wall heating provides pleasant radiant heat.

Advantages of warm walls:
- no dust circulation
- wind chill is reached faster
- energy savings due to low temperature heating via a large release surface
- ventilation does not lead to heat loss
- pleasant ambient temperature
- no radiators in sight
- extra heat accumulation with clay finish
- breathable and therefore healthy for people & house
- far infrared radiation

Hemelsblauw

Sky blue

Sienna Sasso in een frisse kleur blauw combineert mooi met het hout en de porceleinen waskom

Sienna Sasso in a fresh color blue combines beautifully with the wood and the porcelain washbasin

Sienna Sasso in een nis

Sienna Sasso in a niche

Een nis wordt een eyecatcher als je het een pittig kleurtje durft te geven

A niche becomes an eye-catcher if you dare to give it a spicy color

Michel Voorhoeve

Trimurti

Werkzaam ook in Tsjechië in Sacha Center Trimurti (www.trimurti.cz).
Meewerkend aan de opbouw van de community vanwege zijn verbinding met Naropa (www.naropa.eu).

Also working in the Czech Republic in Sacha Center Trimurti (www.trimurti.cz).
Building the community because of his connection with Naropa (www.naropa.eu).